Odafo yelik szle?mesine gre sisteme kay?t olurken baz? zel bilgiler girmeniz gerekiyor. Bu zel bilgiler hibir ?art ve ko?ulda 3. parti hizmet ve ki?ilerle payla??lmayacakt?r.